Vizuális alkotó foglalkozás és Silent book Korbuly Ágival

A vizuális műhely során különféle rajztechnikákkal, műalkotásokkal ismerkedünk játékosan. A silent book (képkönyv) különlegessége, hogy a gyerekek közösen szövik a mesét, ami így minden alkalommal más és más. Ez az együttgondolkodás és a támogató légkör erősíti az önbizalmat, beszédbátorságot, problémamegoldó képességet. Fejleszti az empátiát, az egymás gondolatait iránti nyitottságot.

1

VIZUÁLIS KREATÍV FOGLALKOZÁS

A foglalkozás során különféle rajzeszközökkel és technikákkal ismerkedünk játékosan, figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait és érdeklődését. Minden alkalommal egy-egy témát járunk körül az évkörhöz kapcsolódóan, alapozva és építve a kicsik már meglévő ismereteire. Elmerülünk a színek, formák világában, közösen fedezzük fel a különféle anyagokban és rajzeszközökben rejlő lehetőségeket.

Ez jól hangzik, ugye? Mire számíthatsz?

Az óra elején beszélgetőkörrel érkezünk meg az alkotás terébe; ráhangolódunk a témára. Megismerkedünk a kapcsolódó technikával, majd kezdetét veszi az alkotás. Az óra végét közös játékkal, „kiállításnézéssel”, beszélgetéssel zárjuk. Önállóan és közösen is rajzolunk, festünk, kézműveskedünk, így az egyéni készségek mellett az empátia, a csoportdinamika, a társas kapcsolódás, valamint az együttműködési készség is fejlődik. Az elmélyült, ugyanakkor élményszerű, játékos alkotás támogatja a vizuális észlelést, érzékelést, a vizuális memóriát, megfigyelőképességet, koncentrációt, kreativitást, illetve gazdagítja a vizuális kifejezőkészséget.

2

SILENT BOOK (KÉPKÖNYV) MESEFOGLALKOZÁS

A „silent book”, azaz a (szöveg nélküli) képkönyv egy itthon még kevésbé ismert műfaj. Különlegessége, hogy narrációját a befogadó alkotja meg, ezáltal gazdagítja a fantáziát, fejleszti a kifejezőkészséget, beszédbátorságot, fogalmazáskészséget, szókincset, vizuális gondolkodást. Számos téma feldolgozásához segítségül hívhatjuk. A közös történetszövés, együttgondolkodás és a támogató légkör erősíti a magabiztosságot, fejleszti az egymás véleményére, gondolataira való nyitottságot, az elfogadást, az empátiát. A képek „olvasása” során a könyv illusztrációit szőjük történetté, amelynek végtelen számú variánsa lehetséges. A közös képnézegetés nagyban hozzájárul olyan képességek fejlesztéséhez, mint hangot adni a képi történéseknek, érzéseket, gondolatokat szöveg nélkül értelmezni, elfogadni a többértelműséget, a többféle olvasat lehetőségét, képek sorát történetté összefűzni.

Ez jól hangzik, ugye? Mire számíthatsz?

A foglalkozás elején együtt megérkezünk a mese terébe. A könyv borítója alapján közösen elképzeljük, miről szólhat a történet, meghatározzuk a témát, majd kezdetét veszi a mese szövése. Oldalról oldalra haladva a könyvben, esetenként akár visszacsatolva kibontakozik a mesénk: kérdésekkel segítem a gyerekeket, ugyanakkor szabad teret engedve képzeletüknek. A mesét közösen zárjuk. A mesélés után, a történethez kapcsolódóan rajzolunk, kézműveskedünk.

Én leszek, aki a foglalkozást tartja.

Korbuly Ági vagyok, illusztrátor. A kreativitás, a teremtésre való képesség olyan lehetőség, amely mindannyiunkban ott rejlik. Foglalkozásaimmal ennek felfedezésében, elmélyítésében szeretném támogatni a gyerekeket.

Foglalkozás ára
A Zsiliputi Élményközpontban minden korosztály megtalálja a kedvére való foglalkozást és programot.
3000 Ft
Foglalkozások
A Zsiliputi Élményközpontban minden korosztály megtalálja a kedvére való foglalkozást és programot.